GeoCenter Møns Klint

Bjergarter

Eleverne finder sten på stranden, som efterfølgende sorteres og bestemmes.

Hvilke sten finder man på stranden? Og hvor kommer de fra? Hvad kan stenene fortælle om Danmarks landskabsdannelse?

Undervisningsforløbet i geologi starter med en tur til stranden ved Møns Klint. Sammen med en naturvejleder finder eleverne forskellige sten. I kridtformationen ses rækker af flintesten, som er dannet i kridthavets bund. Men hvor kommer alle de andre sten fra? Efterfølgende sorterer og bestemmer eleverne de fundne sten i skolelokalet for at finde ud af, om de er sedimentære, metamorfe eller magmatiske. Undervisningsforløbet træner eleverne i at vælge sorteringsmåde efter forskellige kriterier, og stenene registreres i et dataark, som klassen kan arbejde videre med hjemme på skolen.

Bjergarter
Bjergarter
Foto

GeoCenter Møns Klint

©

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
90 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
Eleven har viden om enkle principper i pladetektonikken
Eleven har viden om vand, vejr og den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse
Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Se alle tilbud fra: