GeoCenter Møns Klint

Bjergarternes dannelse

Eleverne finder sten på stranden, som efterfølgende sorteres og bestemmes.

Hvilke sten finder man på stranden? Og hvor kommer de fra? Hvad kan stenene fortælle om Danmarks landskabsdannelse?

Undervisningsforløbet i geologi starter med en tur til stranden ved Møns Klint. Sammen med en naturvejleder finder eleverne forskellige sten. I kridtformationen ses rækker af flintesten, som er dannet i kridthavets bund. Men hvor kommer alle de andre sten fra? Efterfølgende sorterer og bestemmer eleverne de fundne sten i skolelokalet for at finde ud af, om de er sedimentære, metamorfe eller magmatiske. Undervisningsforløbet træner eleverne i at vælge sorteringsmåde efter forskellige kriterier, og stenene registreres i et dataark, som klassen kan arbejde videre med hjemme.

Undervisningsforløbet henvender sig til udskolingselever, som skal arbejde med det ydre og indre geologiske kredsløb. Med udgangspunkt i sten af de tre bjergarter bygger eleverne deres eget geologiske kredsløb. Det er en fordel, at eleverne har arbejdet med emnet hjemmefra.

Bjergarternes dannelse
Bjergarternes dannelse
Foto

GeoCenter Møns Klint

©

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
90 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse
Fag:
Geografi
Læringsmål:
Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper
Eleven har viden om tektoniske plader og deres bevægelse
Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Se alle tilbud fra: