Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Bliv klog på affald og genbrug

Hvad er affald? Hvad sker der med affaldet, når skraldebilen henter det, og hvad kan man på en genbrugsstation? Og hvorfor er det lige, at vi skal sortere? Det bliver vi klogere på, når vi leger og lærer os til viden om affald og ressourcer.

Sammen skal vi opdage, hvor nogle af de materialer, vi omgiver os med i hverdagen, kommer fra (fx glas, plastik, papir og metal). Vi skal også sortere til den store guldmedalje og snakke om alle de ting, vi kan bruge genanvendte materialer til, så børnene får viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet, og hvordan de kan bruges i nye produkter.

Som en del af besøget bliver børnene vist rundt på genbrugsstationen. Sammen med en pladsformidler kigger de i containerne og ser alle de ting, som kan afleveres på genbrugsstationen.    

Besøg på genbrugsstationen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er forbeholdt Gentofte Kommunes dagtilbud.

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Besøget giver børnene viden om:
• Materialer i deres hverdag
• Hvad affald er
• Sortering af affald
• Hvordan affald kan genanvendes
• Hvordan affald kan genbruges
• Hvad en genbrugsstation er