Karen Blixen Museum Rungstedlund

Blixen, branding og selviscenesættelse

Karen Blixen var ikke kun en fantastisk fortæller, hun var også en fantastisk selviscenesætter. Vi ser på begge sider.

I dette tilbud arbejder vi med branding og iscenesættelse og ser på Karen Blixens særlige fortælleteknik, hvor det halve er mere end det hele.

Eleverne stilles en kreativ opgave, hvor de i små grupper arbejder med innovative tiltag, medievidenskab og fortolkning. Forløbet vil give eleverne en generel øget bevidsthed om selviscenesættelse og mediernes betydning. Vi vil i fællesskab perspektivere.

Blixen og Monroe
Blixen og Monroe
Foto

Karen Blixen Museum Rungstedlund

©

Karen Blixen Museum Rungstedlund

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Yderligere priser:
1,5 time - 775 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Medier - Medieanalyse, Dansk - Fortolkning
Fag:
Dansk, Håndværk og design, It og medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Kritisk at forholde sig til mediernes verdensopfattelse. Refelektere over begreberne privat og personlig. Lære kunsten at begå sig i en mediealder og tage godt vare på sig selv.