Slagelse Museum

Børnearbejde i gamle dage - knofedt og maskinkraft

På Slagelse Museum finder eleverne på egen krop ud af, hvordan det var at være barn i perioden 1850-1920. De bliver budt indenfor i industrialiseringens tidsalder, og kommer selv i arbejdstøjet – bogstaveligt talt.

På Slagelse Museum finder eleverne på egen krop ud af, hvordan det var at være barn i perioden 1850-1920. De bliver budt indenfor i industrialiseringens tidsalder, og kommer selv i arbejdstøjet – bogstaveligt talt.

Igennem elev-i-rolle øvelser oplever de hvordan en landarbejderfamilie flytter fra landet til byen i håbet om bedre tider. Børnene måtte hjælpe til så godt de kunne på landet, men i byen skulle de også knokle, gerne ovre på tobaksfabrikken.

Eleverne bliver ført igennem museet, hvor de skal tage stilling til en arbejderfamilies dilemmaer, og hjælpe så godt de kan. Familiens udfordringer ender desværre altid med at børnene må tage arbejde på fabrikken. Her dyster de så i hold om at være de hurtigste og mest kvalitetsbevidste arbejderbørn, naturligvis under strengt opsyn fra formanden.

Forløbet inddrager det unikke historiske miljø på Slagelse Museum, hvor eleverne starter i fabrikshallen, fortsætter til torvet, kommer igennem håndværkergaden, den gamle skole, værkstedet og ender i butikken, hvor de kan omsætte deres hårdt tjente penge til de varer en arbejderfamilie havde brug for omkring århundredeskiftet.

Igennem dialog reflekterer vi sammen over de vilkår der var for børnearbejde dengang og nu. Vi inddrager ægte historiske genstande og kilder fra arkivet, til at levendegøre børnenes vilkår.

Eleverne producerer ildtændere
Eleverne producerer ildtændere
©

Museum Vestsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
- Eleverne får et kendskab til børnearbejde på landet og i byen i perioden 1850-1920
- Udvikling af elevernes historiebevidsthed ved at se på børnearbejde i en dansk historisk kontekst og i dag i en global kontekst