Experimentarium

Bootcamp i Bæredygtigt Design

Bootcamp i Bæredygtigt design er et innovationsværksted for udskolingen, der benytter sig af ingeniørens arbejdsmetoder med fokus på processer.

Værkstedet giver eleverne mulighed for at arbejde med idégenerering og innovation, samtidig med at de løser en given udfordring. Der arbejdes mod at eleverne får en succesoplevelse med at løse udfordringen, da det kan gøres på flere måder og i forskellige grader i konceptet. Hovedformålet ved Bootcamp i Bæredygtigt design er, at eleverne får øje på egne og andres handlemuligheder samt styrket egne kompetencer inden for problemløsning og bæredygtig udvikling.

Vores piloter i de røde trøjer guider og hjælper eleverne i værkstedet.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Værkstedet er gratis, men kræver tilmelding og koster entre til Experimentarium à 50 kr. pr. elev.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8.
Kompetenceområde:
Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering
Fag:
Fysik/kemi, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer.

Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger.

Eleven har viden om energiomsætninger.

Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger.

Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden.

Eleven har viden om energiressourcer og energikvalitet.