Møntergården

Byens liv - rundvisning

En rundvisning med fokus på Odenses historie fra byens opståen til enevældens indførelse.

Rundvisningen tager udgangspunkt i udstillingen "Byens liv", der fortæller historien om Odense fra slutningen af 900-tallet til 1660. Rundvisningen giver en introduktion til Odense og livet i byen i middelalder og renæssance.

Udstillingen og rundvisningen tager udgangspunkt i Odenses historie, men kan med fordel også anvendes af grupper og skoler, der ikke er fra Odense.

"Byens liv" er under renovation og det er derfor ikke muligt at besøge udstillingen på egen hånd i øjeblikket.

I Odense er Knud den Hellige efter H.C. Andersen den måske mest omtalte historiske person. Kong Knud blev dræbt i en trækirke i Odense i 1086. Historien om Knud er spækket med drama og giver et billede af Odense som en central by i overgangen fra vikingetiden til middelalderen. Hvis I ønsker at arbejde i dybden med dette emne, har vi udviklet et undervisningsmateriale målrettet 7.-9. klasse, som sætter fokus på historiebrug.

 

Byens liv er en rejse tilbage til Odenses storhedstid.
"Byens liv" er en rejse tilbage til Odenses storhedstid. Rejsen begynder i slutningen af 900-tallet og strækker sig over 600 år.
Foto

Thomas Kluge

©

Odense Bys Museer

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
550 kr.
Yderligere priser:
Der er fri adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner, når besøget finder sted som led i undervisningen.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie.