Møntergården

Byens liv - rundvisning

En rundvisning med fokus på Odenses historie fra byens opståen til enevældens indførelse.

Rundvisningen tager udgangspunkt i udstillingen "Byens liv", der fortæller historien om Odense fra slutningen af 900-tallet til 1660. Rundvisningen giver en introduktion til Odense og livet i byen i middelalder og renæssance.

Udstillingen og rundvisningen tager udgangspunkt i Odenses historie, men kan med fordel også anvendes af grupper og skoler, der ikke er fra Odense.

 

I Odense er Knud den Hellige efter H.C. Andersen den måske mest omtalte historiske person. Kong Knud blev dræbt i en trækirke i Odense i 1086. Historien om Knud er spækket med drama og giver et billede af Odense som en central by i overgangen fra vikingetiden til middelalderen. Hvis I ønsker at arbejde i dybden med dette emne, har vi udviklet et undervisningsmateriale målrettet 7.-9. klasse, som sætter fokus på historiebrug.

 

Byens liv er en rejse tilbage til Odenses storhedstid.
"Byens liv" er en rejse tilbage til Odenses storhedstid. Rejsen begynder i slutningen af 900-tallet og strækker sig over 600 år.
Foto

Thomas Kluge

©

Odense Bys Museer

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
550 kr.
Yderligere priser:
Der er fri adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner, når besøget finder sted som led i undervisningen.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie.