Sorø Museum

De underjordiske

Igennem dialog bliver eleverne inddraget i den mystiske verden af lokal tro, overtro, sagn samt varsler.
Eleverne får mulighed for at prøve kræfter både med fortællingens kunst og dramatiske fortolkning af hverdagens overtro.

Forløbet starter med en velkomst på Sorø Museum. Vi går i samlet flok ned til Sorø Akademi, hvor eleverne deltager i en dialogbaseret indledning til lokale sagn og nøglebegreber, som tro, overtro, sagn, mytologi, varsler m.m. På Sorø Akademi er der to nedslag på Klosterkirkens Kirkegaard. Her sættes der fokus på sagnet om djævlens fodspor samt B.S. Ingemanns overtro og ”øjnevidneberetning” om overnaturlige fænomener på Akademiet. Vi undersøger, hvordan sanserne, tro og overtro har påvirket opfattelsen og forståelsen af den naturlige verden for mennesker for 200 år siden. Disse tanker perspektiveres til elevernes egen samtid.

Tilbage på museet går vi i dybden med de underjordiske. Hvem er de, hvor møder vi dem og, hvorfor er de forskellige fortællinger om dem opstået? Eleverne prøver kræfter med emnet ’sagn og vandrehistorier’ på egen krop og med overvejelser knyttet til deres eget liv.

Vi arbejder med forskellige lydfiler og hvordan, stemning, billeder og forestillinger opstår gennem sanselig indtryk.

Trolden vogter sin guldskat.
De underjordiske
Foto

Erik Petri

©

Erik Petri

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Bemærk du kan benytte Kulturbussen gratis til alle undervisningstilbud.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Dansk - Fortolkning, Dansk - Læsning, Dansk - Fremstilling, Historie - Historiebrug
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Formålet med undervisningsforløbet er at:
- give eleverne et indblik i menneskers liv og livsvilkår for ca. 200 år siden, herunder menneskers samspil og opfattelse af naturen.
-Fremme elevernes oplevelse af og forståelse for litteratur og andre udtryksformer som kilder til kulturel identitet.
- Fremme elevernes åbne og analytisk indstilling til forskellige udtryksformer fra samtiden samt fra andre perioder og kulturer.
Give eleverne et indblik i den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.