Zoologisk Have

Eksperimentdesign - Adfærd

Oplæggets formål er at træne eleverne i selv at designe naturvidenskabelige eksperimenter.

Med udgangspunkt i social adfærd hos mus, designer eleverne selv både et induktivt og et deduktivt forsøg. Musene observeres, og der knyttes termer på forskellige adfærdsformers formål, f.eks. aggressiv, social og seksuel adfærd.  Undervejs drøftes variabelkontrol og der afprøves hypoteser, som efter eksperimenterne formuleres til konklusioner.

Eksperimenterne afsluttes med en diskussion af eventuelle fejlkilder.

Til slut perspektiveres forløbet til Zoologisk Haves eget arbejde med metoderne.

Eksperimentdesign - Adfærd
Eksperimentdesign - Adfærd
©

Zoologisk Have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Biologi, Samfundsfag

Se alle tilbud fra: