Zoologisk Have København

Eksperimentdesign - Adfærd

Oplæggets formål er at træne eleverne i selv at designe naturvidenskabelige eksperimenter.

Med udgangspunkt i social adfærd hos mus, designer eleverne selv både et induktivt og et deduktivt forsøg. Musene observeres, og der knyttes termer på forskellige adfærdsformers formål, f.eks. aggressiv, social og seksuel adfærd.  Undervejs drøftes variabelkontrol og der afprøves hypoteser, som efter eksperimenterne formuleres til konklusioner. Eksperimenterne afsluttes med en diskussion af eventuelle fejlkilder. Til slut perspektiveres forløbet til Zoologisk Haves eget arbejde med metoderne.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen neden for og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

 

Nøgleord

Adfærd, hypotese, eksperiment og konklusion, induktiv metode, deduktiv metode, stimuli- motivation respons, sociale dyr, flokstruktur: Hierarki, rangorden.

Eksperimentdesign - Adfærd
Eksperimentdesign - Adfærd
©

Zoologisk Have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Biologi, Samfundsfag
Læringsmål:
At eleverne får en forståelse for, hvad adfærd er, og hvilke formål adfærden har hos dyr og mennesker.
At eleverne bliver fortrolige med naturvidenskabelig metode.
At eleverne kan lave egne forsøgsdesign, både induktive og deduktive.
At eleverne kan drage konklusioner ud fra egne forsøg.
At eleverne kan vurdere fejlkilder

Se alle tilbud fra: