Den Gamle By

En skoledag i 1864

En skoledag i 1864 indebærer salmevers, disciplin og udenadslære.

Elever, der møder til et sådant forløb, har hjemmefra - via det materiale, læreren får tilsendt på forhånd - forberedt sig ved dels at "læse på lektien", og dels at have fået en rolle som et barn fra 1864 med et bestemt navn og status efter, hvad vedkommendes far er.

den gamle by
En skoledag i 1864
Foto

Den Gamle by

©

Den Gamle by

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
1200 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet, som det foregår i Den Gamle By, knytter sig især til kompetenceområdet historiebrug for trin 2, idet alle tre færdigheds- og vidensområder kommer i spil. Eleverne indgår i et historisk scenarie, hvorved de opnår forståelse for en periode og elementer af historien gennem praktiske erfaringer. Ved slutningen af forløbet reflekteres der sammen med eleverne om deres oplevelse af og læring i det historiske scenarie, de har været en del af.
Derved lægges der en vigtig baggrund for at læreren kan arbejde videre med såvel kronologi og sammenhæng som kildearbejde.

Se alle tilbud fra: