Øhavsmuseet

En virkelig forbrydelse - mellemtrin

Udstillingen "Savn & brand" i Faaborg Arrest omhandler en rigtig kriminalsag for 100 år siden. Rejs tilbage til gerningsstedet, og gå på jagt i kildemateriale og fotos, inden I fælder jeres egen dom.

Kulturarv skal ses, høres og røres – og det kan man i arresten. "Savn & brand" er baseret på en virkelig forbrydelse, og her får eleverne en oplevelse af, hvor levende historien bliver, når kilder, fotos og genstande kombineres med en historisk bygning som arresthuset. Eleverne får brug for både hoved og hænder, når de skal trænge ind bag den alvorlige forbrydelse.

Besøget aktiverer eleverne på to måder. Først får de en rundvisning i arresten og byretten, og bagefter opdeles de i mindre grupper, når de skal opleve udstillingen om selve forbrydelsen. De får udleveret kildesamlinger, som de kan arbejde videre med på skolen. Her anbefales 1 lektion til efterbearbejdning. Gruppernes kildesamlinger er forskellige, så klassen samlet kan give en detaljeret historisk fortælling om Janus, om familien, der mistede gården, og om arresten og straffemetoder. Til sidst kan eleverne afgive deres egen dom i sagen.

Øhavsmuseet Faaborg - Arresten
Savn & brand - en forbrydelse i Faaborg Arrest.
Foto

Ard Jongsma

©

Øhavsmuseet Faaborg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
850 kr.
Yderligere priser:
Prisen er inkl. undervisningsmateriale i klassesæt.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Eleverne arbejder med historiske scenarier og fortællinger. Gennem udstillingen ”Savn & brand” og fordybelse i kildematerialet får eleverne eksempler på, hvordan museet bruger den historiske fortælling professionelt. Med den baggrundsviden bliver de klædt på til at skabe deres egen historiske storytelling.