GeoCenter Møns Klint

Evolution

Eleverne undersøger fossiler fra stranden ved Møns Klint og diskuterer artsdannelse og uddøen over geologisk tid.

Hvordan var kridthavets økosystem? Hvorfor overlever nogle arter, mens andre uddør? Hvordan udvikles en ny art?

Undervisningsforløbet "Evolution" tager eleverne med på en tidsrejse tilbage til kridthavet. På stranden ved Møns Klint finder eleverne fossiler, som bestemmes i skolelokalet. Eleverne arbejder gruppevis med klassificering af deres fund og laver et "biodiversitets-indeks", som noteres i et dataark.

I kridthavet levede mange forskellige dyr, men det er ikke alle, vi kan finde fossiler af. Hvorfor ikke? Ved slutningen af kridttiden forekommer en masseuddøen, og 2/3 af alt liv uddør. Med udgangspunkt i udvikling af biodiversitet diskuteres begreber som livets udvikling, tilpasning, selektion og mutation.

Undervisningsforløbet kan f.eks. bruges til udarbejdelse af en rapport. Det er en fordel, at eleverne har arbejdet med emnet hjemmefra.

Evolution
Evolution
Foto

GeoCenter Møns Klint

©

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
90 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof
Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer
Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling
Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer
Eleven har viden om biodiversitet
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Se alle tilbud fra: