Næstved Kommune - Åben Skole

Få en lærling på besøg i klassen

Lærlingen kan fortælle om sit fag, arbejdet i virksomheden og uddannelsen, han/hun går på. Oplægget kan kvalificere elevernes uddannelsesvalg og opfylder målsætninger i faget uddannelse og job. Nedenfor finder du også materiale, der sætter lærlingens besøg ind i et karrierelæringsperspektiv for eleverne.

I Næstved Kommune har vi en lang række virksomheder, der gratis låner deres lærling eller elev ud til et besøg i din klasse. Det kan være oplagt til emneuger, til faget uddannelse og job og kan være en god inspiration, og kvalificering, af elevernes valg af uddannelse og erhvervspraktik.

Lærlingen eller eleven kan åbne elevernes øjne for fag og jobs, de ikke kender, som er udbredt blandt de lokale virksomheder i Næstved og omegn. Det kunne fx være kleinsmed eller struktør. 
Indhold og længden på oplægget kan justeres, så det passer ind i din undervisning eller det forløb, du planlægger for dine elever. De fleste lærlinge og elever er mellem 20-30 år og giver en god formidling til eleverne og er gode rollemodeller, som eleverne kan spejle sig i. Ofte kommer lærlingen eller eleven i deres arbejdstøj, og ofte har de genstand med fra deres arbejde, fx et stykke værktøj.

Hvad kan oplægget handle om?
Typiske emner i oplægget kunne være: 

 • Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?
 • Præsenter virksomheden – herunder hvilke ydelser/produkter leverer din virksomhed?
 • Præsenter jobfunktion i virksomheden
 • Præsenter øvrige jobfunktioner i virksomheden
 • Hvad holder du især af ved dit fag og dit arbejde?
 • Hvilke kompetencer er vigtige i dit arbejde?

Der kan bookes flere lærlinge efter hinanden, hvis det ønskes.
Lærlingens besøg kan også fungere som optakt til et virksomhedsbesøg for klassen.

Hvilke lærlinge kan klassen få besøg af?
Du kan få besøg af følgende fag:

 • Anlægsgartner
 • Automatikteknikerlæring
 • Elektrikerlærling
 • Elektronikfagteknikerlærling
 • IT supportelev
 • Kleinsmed
 • Kokkeelev
 • Kontorelev
 • Murer
 • Pædagogisk assistent-elev
 • Slagterelev
 • Social- og sundhedsassistent-elev
 • Struktør
 • Tømrer

Andre fag kan også komme i spil.
I det vedhæftede skema kan du se kontaktoplysninger på lærlingene og eleverne og booke dem til et besøg i klassen. 

Har du spørgsmål til ordningen, indhold eller andet, kontakt da gerne erhvervsplaymaker Ole Hilden på telefon 61 55 09 87, ohilde@naestved.dk eller på Aula.

Lærlingen kan give nye perspektiver på elevernes valg af uddannelse
Lærlingen kan give nye perspektiver på elevernes valg af uddannelse.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Elevernes alsidige udvikling, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.