Fagbevægelsens Skoletjeneste

Fagbevægelsens Skoletjeneste

Book et gratis skolebesøg af Fagbevægelsens Skoletjeneste i din undervisning. Vi tilbyder undervisning af skoleelever i 7.-10. klasse i hele landet.

I Fagbevægelsens Skoletjeneste underviser vi i rettigheder i fritidsjob, regler på arbejdsmarkedet og fagforeningers rolle i det danske samfund. Vi ønsker nemlig, at alle unge skal have en god start på arbejdsmarkedet.

Vi underviser klassevis (maks. 30 elever). Det typiske undervisningsforløb varer halvanden time, men vi kan tilpasse undervisningen til jeres behov. Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde, quiz, dilemma-lege, korte film og fælles diskussioner i klassen. Vi  bruger konkrete eksempler fra virkeligheden for at gøre det nærværende for eleverne.

Undervisningen kan foregå som et led i en temauge, som forberedelse til erhvervspraktik eller stå som en selvstændig del af undervisningen i samfundsfag, historie eller dansk. Vi bidrager til at dække Fælles Mål for samfundsfag og de obligatoriske undervisningskrav under temaet Uddannelse og Job.

 

 

 

Fagbevægelsens Skoletjeneste

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Økonomi, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Projektopgaven, Samfundsfag, Uddannelse og job
Læringsmål:
Undervisningen giver eleverne indblik i emner som Den Danske Model, arbejdsmarkedet, arbejdsliv, rettigheder i fritidsjob, særlige vilkår for ungarbejdere, arbejdsvilkår og jobrettigheder, fagforeninger og deres rolle i samfundet.

Undervisningen giver anledning til samarbejde, refleksion, kritisk stillingtagen hos eleverne.