Næstved Kommune - Åben Skole

Fang- og Grib Erhvervsuddannelserne

I forbindelse med DM i SKILLS er der udgivet mange spændende undervisningsforløb under titlerne Fang Erhvervsuddannelserne og Grib Erhvervsuddannelserne.
Alle forløb har ambitiøse faglige mål til mange af skolens fag. Forløbene er dermed både fagrettede og praksisnære. Et besøg af eller hos en virksomhed kan berige forløbene og øge elevernes læring.

Find forløbene elektronisk her:
https://igotskills.dk/fileadmin/documents/grib-erhvervsuddannelserne/0_samlet-pdf_grib-erhvervsuddannelserne.pdf
https://skillsdenmark.dk/wp-content/uploads/Fang-erhvervsuddannelserne.pdf

Her på siden kan lærere se, hvilke virksomheder der understøtter arbejdet med at øge unges kendskab til erhvervsuddannelserne.
Virksomhederne på nedenstående liste kan kontaktes direkte.

Hvis du er virksomhed og gerne vil blive en del af skole-virksomhedssamarbejdet i Næstved, kan du kontakte Kirsten Ørting (se kontaktoplysninger til højre).

https://skoletjenesten.dk/nk?search_api_fulltext=erhverv

Siden opdateres løbende, idet vi hele tiden arbejder på at etablere nye samarbejder.

Få transporten til virksomheden betalt 
Der er sat ekstra penge af til transport i bus mellem virksomhed og skole. Ring eller skriv til erhvervsplaymaker Ole Hilden, så bestiller og betaler Ole for bussen, så I kan køre direkte mellem skole og virksomhed.
Kontakt Ole Hilden på mobil 61550987, eller mail ohilde@naestved.dk eller på Aula.

DM i Skills Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Biologi, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Fysik/kemi, Geografi, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Madkundskab, Matematik, Natur/teknologi, Samfundsfag, Uddannelse og job
Læringsmål:
At øge elevernes kendskab til erhvervsuddannelserne.

At arbejde helhedsorienteret med fagene.