Den Blå Planet

Form og fart

Hvordan opfører vand sig, når man svømmer i det? Hvem er hurtigst – en kuglefisk eller en sværdfisk? Hvilken fiskeform kan svømme hurtigt? Hvilken hale kan lave det bedste afsæt i vand?

Hvordan opfører vand sig, når man svømmer i det? Hvem er hurtigst – en kuglefisk eller en sværdfisk? Hvilken hale kan lave det bedste afsæt i vand? Eleverne arbejder praktisk med propelbåde og modeller, og gør sig erfaringer med nogle af vands fysiske egenskaber. 
I udstillingen observerer eleverne fisk og deres fysiske tilpasninger til fart. Vi taler om fiskenes former, finner og deres måde at svømme på.

Book forløbet her.

DBP
Foto

Per Fløng

©

Den Blå Planet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
45 kr.
Yderligere priser:
Gratis + skolebillet til Den Blå Planet 45 kr. pr. elev og pr. lærer.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Kommunikation
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
At eleverne opnår kendskab til begrebet vandmodstand.

At eleverne opnår kendskab til sammenhængen mellem fiskenes kropsform, finnestørrelse og fiskens bevægelser i vand.

Se alle tilbud fra: