Vikingeskibsmuseet

Fra fund til udstilling

Hvornår bliver et fund til en genstand? Hvordan bruger man fund som kilder til historien? Og hvordan sætter man fundet ind i en formidlingssammenhæng på et museum?

Forløbet er primært henvendt til grundskoler og museer, der ønsker at lave et længerevarende samarbejde om kilder, metode og formidling.
Du kan som lærer også afholde forløbet på egen hånd, såfremt du ikke har mulighed for at indgå i et samarbejde med et museum. 

Målet med forløbet er at styrke elevernes brug af genstande som kilder til historien og opnå forståelse for konstruktionen af historiske fortællinger med inddragelse af innovationsfaglige overvejelser og processer. Undervisningsforløbet har således til hensigt at videregive glæden og forståelsen for nødvendigheden af arkæologien og gøre emnet relevant for målgruppen.

Ved at inddrage "arkæologiske" genstande, der betyder noget for den pågældende elev, kan eleven opnå forståelse for, hvordan museernes fagfolk bruger arkæologi til at skabe historie, fortællinger og sammenhænge om vores fælles fortid.

Du kan læse mere om forløbet, finde lærervejledninger, elevmateriale og film til forløbet ved at klikke https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/e-laering/fra-fund-til-udstilling

Elever arbejder med genstande som kilder til historien.
Foto

Werner Karrasch

©

Vikingeskibsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
Eleverne kan analysere og inddrage genstande som kilder til historien.

Eleverne kan reflektere over konstruktion og brug af historiske fortællinger.

Eleverne har indsigt i både at være historieskabte og historieskabende individer.

Eleverne kan udvikle og kommunikere om formidlingsformater.

Eleverne kan reflektere over de processer, de har været involveret i, ved at vælge og udvikle et formidlingsformat.