Hjørring Kommunearkiv

Fra kærestebrev til snap-chat

Kommunikation før og nu.

Eleverne introduceres for forskellige kilder, f.eks. brevkorrespondancer, og vi snakker om, hvilke spor eleverne selv efterlader til deres efterkommere. Vi slutter af med, at eleverne skriver en lille historie om sig selv, som kommer til at blive en del af arkivets samlinger.

Du kan hente inspiration til undervisningsforløb i brugen af historiske kilder på kommunearkivets undervisningsside, hvor du også finder et væld af indscannet lokalt kildemateriale til fri afbenyttelse i undervisningen.

hjørring kommunearkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 600 kr. pr. tilbud + kørsel.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan forklare, hvordan personlig kommunikation har ændret sig, og hvordan de også selv skaber historie.