Kongernes Samling - Rosenborg Slot

Frederik 4.s hofskole for begyndere - med våbenskjoldsværksted (grundskolen)

Frederik 4.s hof har brug for nye adelsfolk, og gennem historiske fortællinger og sjove opgaver undersøger vi, om børnene kan blive en del af Frederik 4.s hof på Rosenborg.

Hoffet på Frederik 4.s tid var stort og skulle varte både kongen, hans familie og gæster op. I undervisningsforløbet ”Frederik 4.s hofskole – for begyndere” er opgaven for eleverne sammen med læringspiloten at finde et nyt hof til kong Frederik 4. og Rosenborg Slot. Forløbet er en introduktion til historien for indskolingen. Forløbets overordnede mål er at lære eleverne at tage på tur og gå på museum. Eleverne får yderligere et indblik i den historie, der har været med til at skabe det liv og samfund, som vi lever i i dag. Herigennem kan eleverne på sigt opnå en forståelse af, at de selv er historieskabte og historieskabende.

Gennem fortællinger og aktiviteter afprøver eleverne, om de har det, der skal til for at blive en del af Frederik 4.s kongelige hof. De hører om Frederiks 4.s oldefar Christian 4., der byggede slottet som sommerhus og gik i blodig krig mod svenskerne, hvor han mistede sit ene øje. Skjulte monogrammer og historier i lofterne skal desuden findes, og musik høres liggende på slottets fine gulve. I riddersalen prøver eleverne at gå, bukke og neje korrekt, og ikke mindst så øver de sig på at blive en rigtig adelig. Vi oplever de dyrebare kongekroner, der bevogtes i skatkælderen dybt under Rosenborg Slot. Måske er eleverne også så heldige, at de ligesom Frederik 4. får lov at skabe deres helt eget våbenskjold og dermed kan kalde sig adelige i Frederik 4.s hof.

Undervisningen er dialogbaseret og differentieret og inddrager eleverne som aktive deltagere.

Undervisningsforløbet kan købes i webshoppen på www.kongernessamling.dk. For spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores bookingafdeling på tlf. 33 18 60 55, telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10 til 12, eller på e-mail: booking@kosa.dk.

BEMÆRK: Undervisningsforløbet er gratis for københavnske folkeskoler, når det bookes via Åben Skole. Tilmelding til et Åben Skole-forløb kan ikke foretages gennem webshoppen! Send i stedet for en mail til booking@kosa.dk eller ring til 3318 6055. Her bedes du oplyse følgende:

  • Ønsket dato for forløbet (gerne flere datoer)
  • Navn og postadresse på skolen
  • Lærerens navn og mobiltelefonnummer
  • Klassetrin/årgang
  • Antal elever og lærere
Bliv en del af Frederik 4.s hof
Hoflektion på ryggen i Riddersalen på Rosenborg Slot.
Foto

Peter Nørby

©

Kongernes Samling

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
575 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
Forløbet understøtter blandt andet følgende af folkeskolens fagformål for dansk, billedkunst og historie:

- Forløbet sigter mod at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Derudover understøttes elevernes udvikling til en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders kulturers udtryksformer.

- Forløbet understøtter elevernes udvikling af kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder og derudover at blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative processer.

- Forløbet sigter mod at fremme elevernes fortrolighed med dansk kultur og historie.