De gamle Huse - frilandsmuseet i Maribo

Gamle landsbylege

Introduktion til de gamle landsbylege, som blev leget på landet i 1700- og 1800-årene.

Museet giver deltagerne mulighed for at afprøve forskellige gamle landsbylege, og de får mulighed for at reflektere over forskelle og ligheder mellem deres egne og tidligere tiders lege og sociale samværsformer. Efter årstiderne var der tale om både indendørs og udendørs lege, som foregik med eller uden brug af redskaber.

Deltagerne får mulighed for at prøve lege som ”Slå munk”, ”Stikke Palles øje ud” og ”Gå til Island efter sild” samt andre lege, afhængig af hvor arrangementet afholdes. De gamle lege er morsomme, og det kan være lærerigt at prøve kræfter med de gamle lege fra tiden før det fabrikslavede og mekaniske legetøj.

6. klasse der prøver de gamle landsbylege
Gamle lege
Foto

Museum Lolland-Falster

©

De gamle Huse, frilandsmuseet i Maribo - Museum Lolland-Falster

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
4. kl.: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

6. kl.: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

9. kl.: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.