Zoologisk Have København

Genetik og arvelighed

Forløbet giver en introduktion til genetik og arvelighed gennem praktiske øvelser med museynglegrupperne i Skoletjenesten.

Eleverne bliver introduceres til dominante og recessive gener, og arbejder med at udregne sandsynligheder for genotyper og fænotyper hos mus.
Forløbet afsluttes med et besøg i haven med den videnskabelige afdeling, som fortæller om hvilken rolle genetik og arvelighed spiller i Zoologisk Have.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

Download lærervejledninger nedenfor og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Ønsker I at arbejde videre med evolution i ZOO på egen hånd kan følgende materialer nedenfor anvendes - lærervejledning og tilhørende arbejdsark 1 som lægger op til at eleverne lige har gennemgået undervisningsforløbet i Skoletjenesten. Hvis eleverne ikke har haft undervisningsforløbet, eller du ønsker at differentiere mellem eleverne kan arbejdsark 2 benyttes.

Nøgleord 

Arveanlæg, gener, alleler, dominante og recessive gener, fænotype og genotype

Genetik og arvelighed
Genetik og arvelighed
Foto

Zoologisk Have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering
Fag:
Biologi
Læringsmål:
At eleverne får viden om genetik og arvelighed
At eleverne kan bruge et krydsningsskema
At eleverne kan udlede genotyper på mus
At eleverne har viden om brugen af genetik i Zoologisk Have

Se alle tilbud fra: