MUNDU - center for global dannelse

Globale gæstelærere

Få en gæstelærer fra Afrika, Asien, Mellemøsten eller Sydamerika på besøg. Du kan få en historiefortæller fra Iran eller Guinea, en danser fra Senegal eller Venezuela, en musiker fra Trinidad eller Ghana. Måske har du brug for én, som kan undervise i indisk madlavning, fortælle om vietnamesisk nytår, om vedvarende energi i Nepal eller om, hvordan det er at flygte fra Afghanistan til Danmark.

Oplev et pust fra en anden verden og få besøg af en gæstelærer fra f.eks. Indien eller Zimbabwe. Eleverne møder en person, som kan fortælle en personlig beretning fra et andet land og om forskellige udfordringer i forhold til udvikling.

MUNDUs gæstelærere sætter gang i elevernes sanser og undren. De tager mange metoder i brug; fra sang, dans og madlavning til fortælling og film.

Nogle af jeres elever vil muligvis kunne bruge gæstelæreren som et spejl, mens andre vil opleve at få forudindtagede forestillinger afprøvet. Under alle omstændigheder vil et besøg nuancere deres forestillinger om folk fra andre lande. Ved et gæstelærerbesøg kan eleverne være med til at debattere nogle af de store globale spørgsmål, der optager mange mennesker. Det kan handle om FN's 17 Verdensmål, menneskerettigheder, bæredygtig udvikling eller om specifikke levevilkår i nogle af verdens fattigste lande.

Gæstelærerne er alle immigreret til Danmark og taler generelt et letforståeligt dansk. Nogle foretrækker at undervise på engelsk. 

Gæstelærer i aktion med en skoleklasse.
©

MUNDU

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
1900 kr.
Yderligere priser:
for 1-2 klasse(r) hertil kommer transportudgifter. Længere forløb eller flere elever: Kontakt os for aftale.
Max deltagere:
50 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Et besøg af en gæstelærer kan aktivere flere forskellige læringsmål afhængigt af faget. Her ses et eksempel fra natur/teknologi.

En gæstelærer kan også bidrage med ny viden og erfaring til fagene dansk, engelsk, geografi, historie, idræt, kristendomskundskab, madkundskab, musik, samfundsfag samt tværfagligt.