Nivaagaards Malerisamling

Guldalder

Nivaagaards Malerisamling har en fantastisk guldaldersamling, som vi håber, at I har lyst til at gå på opdagelse i! Vi tilbyder undervisning om formiddagen, før åbningstid. Dette skaber et optimalt læringsrum, hvor der er plads til fordybelse, dialog og leg. Der er mulighed for at spise medbragte madpakker på museet efter endt undervisning.

Den danske guldalder er én af de mest frodige perioder i dansk historie. Sammen udforsker vi museets værker fra perioden og får et indblik i de forskellige strømninger, som var fremherskende i guldalderens malerkunst (og litteratur). Til sidst i forløbet perspektiverer vi til det moderne gennembrud. Det er muligt at booke dette forløb som et 2-timers forløb. 

Nivaagaards Malerisamling
Wilhelm Marstrand: Romerske borgere forsamlet til lystighed i et osteri, 1839.
©

Nivaagaards Malerisamling

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
300 kr.
Yderligere priser:
Det koster 450 kr. for 2 timer. Alle forløb er gratis for skoler i Fredensborg Kommune.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Undervisningen på Nivaagaards Malerisamling ønsker at stimulere og styrke elevernes
evne til at kunne forholde sig analyserende og diskuterende til kunst. Eleverne får trænet at sætte ord på deres oplevelser, de får værktøjer til at ”åbne” billeder op, og de får viden og indsigt på en inkluderende, legende og sanselig måde.