Næstved Kommune - Åben Skole

Hansen & Andersen - Adoptér en skoleklasse

En adoptionsordning mellem en virksomhed og en skoleklasse er et tæt, længerevarende samarbejde, der løber over flere år. Som udgangspunkt adopterer en virksomhed en klasse fra 0. klasse, til de går ud af folkeskolen. Ved et længerevarende samarbejde kan virksomheden skabe kontinuerlige relationer og kontakter med skolen.

Hansen & Andersen dækker alle former for murer-, tømrer-, beton-, jord-, vej- og kloakarbejde inden for såvel nybyggeri som bygningsrenovering. Totalentrepriser, hovedentrepriser og fagentrepriser, service og vedligeholdelse. Herunder også nybyggeri, ombygning og mindre renoveringsopgaver for private.

Hansen & Andersen er etableret i 1947 og har dermed en mangeårig erfaring i branchen.
De er en af de største byggevirksomheder på Sjælland uden for Storkøbenhavn.

Gennem en adoptionsordning får koblingen mellem teori og praksis nye perspektiver uden for klasselokalet, og inddragelse af virksomheder kan bidrage til en mere nuanceret undervisning i stort set alle fag.

Klassens lærere tilrettelægger undervisningen og tænker virksomheden ind i forskellige fag og emner. Virksomheden har derudover mulighed for at benytte relationen og inddrage klassen i særlige arrangementer, nye arbejdsmetoder eller andre spændende dele af branchen/virksomheden.

Der er altid masser af matematik i bygge- og anlægsprojekter, og eleverne kan blandt andet regne på rigtige opgaver, f.eks. materialeforbrug.

Det vil være en fordel, at eleverne har forhåndskendskab til, hvilke materialer der indgår i et byggeri, og evt. m2-begrebet.

Varigheden aftales med den enkelte klasse. 

Der er også mulighed for enkeltstående besøg. 

Få mere inspiration på Dansk Byggeris hjemmeside

Sikkerhedsudstyr kan lånes hos Center for Dagtilbud og Skole. Kontakt Kirsten på kioer@naestved.dk

Få transporten betalt 
Der er sat ekstra penge af til transport i bus mellem virksomhed og skole. Ring eller skriv til erhvervsplaymaker Ole Hilden, så bestiller og betaler Ole for bussen, så I kan køre direkte mellem skole og virksomhed.
Kontakt Ole Hilden på mobil 61550987, eller mail ohilde@naestved.dk eller på Aula.

Hansen & Andersen logo Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Skolen skal selv afholde udgifter til transport til virksomheden

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Fag:
Arbejdskendskab, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab, Matematik, Natur/teknologi, Uddannelse og job