Nationalmuseet - Klunkehjemmet

Herman Bang og det moderne gennembrud

Med afsæt i Nationalmuseets Klunkehjem sættes der fokus på Herman Bang, hans forfatterskab samt den tid og det samfund, han levede i.

I forløbet "Herman Bang og Det moderne gennembrud" er der fokus på Herman Bangs litteratur og samtid. Klunkehjemmet, som danner ramme om forløbet, giver et autentisk billede af, hvordan borgerskabet har boet i århundredeskiftets København, hvilket medvirker til en levendegørelse af perioden og Herman Bangs litteratur. Åbne spørgsmål, tekstarbejde, dialog og debat om kønsroller vil danne grundlag for elevinddragelse samt en aktualisering af emnet med udgangspunkt i elevernes egen forståelseshorisont og livsverden. Bangs samtidskritik aktualiseres og kønsroller og seksualitet diskuteres i et historisk og nutidigt perspektiv.

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Klunkehjemmet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Ved klasser over 32 personer inklusiv lærer kan ekstra hold bestilles til 400 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Historie - Kronologi og sammenhæng, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Eleven kan sætte sig ind i og forstå, hvordan Herman Bangs litteratur afspejler borgerskabet og Det moderne gennembruds idéer og strømninger med udgangspunkt i Klunkehjemmets interiør og gennem tekstarbejde.

Eleven kan fortolke og vurdere et Herman Bang tekststykke og formidle det til andre.

Eleven kan tage stilling til og diskutere borgerskabets kønsroller og normer og sætte det i perspektiv til kønsdebatten i dag.