Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Herskab og tjenestefolk

Frem til industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet udgjorde herregårdene nogle af landets største arbejdspladser. Forløbet tager eleverne med bag kulisserne og illustrerer de mange arbejdsopgaver som var tilknyttede herregårdens hovedbygning og have. Eleverne bliver præsenteret for eksempler på sociale klasser og kulturelle fællesskaber og får indsigt i de ansattes mulighed for politisk indflydelse.

Med udgangspunkt i museets samling præsenteres eleverne for tjenestefolkene og herskabet. Hernæst skal eleverne prøve kræfter med livet på herregården omkring år 1900. Dagens aktiviteter afhænger af vejr og årstid.

Eleverne skal i fællesskab opleve et sanseligt møde med kulturhistorien. Der er mulighed for at arbejde med naturen som spisekammer og anvende naturen omkring Gammel Estrup som et historisk læringsrum.

Undervisningen fokuserer på formidling igennem forskellige aktiviteter.

Samfundets opbyggelse – Vi lærer om forskellige samfundsgrupper og deres vilkår. Læringen forankres igennem skriftligt arbejde med de såkaldte skudsmålsbøger.

Arbejde, håndværk og arbejderliv – Vi lærer om tjenestefolkenes dagligdag og livsverden ved at trække i arbejdstøjet og prøve kræfter med datidens tyendearbejde

Rig og fattig – Vi skaber en kontrast til herskabets rigdom, ved at lære om samfundets laveste mennesker.

Rollespil - Vi arbejder med politiske forhold omkring år 1900 igennem et særligt tilrettelagt rollespil.

SÆSONBETINGET - Den selvforsynende herregård – Vi lærer om naturens ressourcer og madkultur igennem det direkte arbejde med efterårets bugnende herregårdshave.

Gartneren og lugekonen på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Gartneren og lugekonen på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1250 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Idrætskultur og relationer, Natur/teknologi - Undersøgelse, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Idræt, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Kanonpunkter: Stavnsbåndets ophævelse, Stormen på Bastillen, Grundloven 1849, Systemskiftet 1901, Kvinders valgret, Kanslergadeforliget.