Karen Blixen Museum Rungstedlund

Identitet og skæbne for grundskolen

Livet igennem brugte Karen Blixen selviscenesættelse, fortællinger og forskellige pseudonymer til at etablere sig selv som forfatter. Med sine fortællinger kunne Karen Blixen ikke blot forundre og fornøje et litterært publikum, men også styre, hvordan hun blev set og opfattet af omverdenen.

Vælg imellem fokus på køn og selviscenesættelse, Babettes Gæstebud eller en af tre udvalgte fortællinger (se nederst).

Vi vil i disse forløb undersøge de forskellige roller, som Karen Blixen indtog, samt læse og undersøge skæbnebegrebet i hendes forfatterskab. Der vil være mulighed for at komme ind på flere facetter af identitetsopfattelse, herunder de litterære figurers valg og eksistens samt Blixens egen sans for branding og selviscenesættelse.

Køn og selviscenesættelse

Køn som objekt for undersøgelse er gennemgående for Karen Blixen i hendes forfatterskab.

For grundskoleelever vil fokus være på Karens Blixens stærke sans for branding og selviscenesættelse. Vi vil tale om de forskellige roller, som Karen Blixen indtog igennem sit liv, for eksempel ved brug af pseudonymer. Eleverne vil desuden blive præsenteret for Karen Blixens særlige fortælleteknik gennem arbejde med en udvalgt tekst.

Eller...

Babettes gæstebud

“Babettes gæstebud” (1952) er Karen Blixens berømte fortælling om mesterkokken Babette, der under en borgerkrig i Paris flygter til Nordnorge og ender med at arbejde for et par fromme søstre.

"Hun var kommet forklædt som tigger, men viste sig at være erobrer." 

Vælg et eller to af de tolv læste kapitler i fortællingen, som vi vil fokusere på i undervisningen.

Vi ser tekstnært på modsætninger, tro, frihed, kunstens kraft, skæbne, valg og tilfældighedernes betydning, og vi sætter fokus på Blixens humor.

Eller...

Udvalgte fortællinger

  • “Ringen” – Historien ”Ringen” begynder der, hvor eventyr og andre kærlighedshistorier normalt ender: Konrad og Lise er blevet gift og skal til at ”leve lykkeligt til deres dages ende” – lige indtil Lises skæbnesvangre møde med fåretyven. Dette møde ændrer alt og vil være omdrejningspunktet for en kreativ øvelse, som indgår i dette tilbud. Vi ser også på Blixens mange modsætningspar, skæbnebegreb og sammenligner med andre tekster og eventyr.
  • “Skibsdrengens Fortælling” – Historien om den unge skibsdreng Simon, som i mødet med dyr og mennesker på have og i havne sætter spørgsmålstegn ved sin egen skæbne og identitet. Fortællingen er fuld af kompleksitet og et karakteristisk Blixen-univers, hvor det virkelige og det fantastiske sammenflettes.
  • “Kongesønnerne” – Karen Blixens fortælling "Kongesønnerne" er historien om den magtsyge fyrste, der på listig og ufin vis forsøger at inddæmme de små frihedselskende bjergstammer i sit rige. Planen mislykkes, da han mod slut må sande, at så ædelmodige hjerter som kongesønnernes aldrig ville kunne underkastes en kynisk hersker. "Kongesønnerne" er en fortælling om, hvordan mod, frihed og sandhed overvinder magtsyge, undertrykkelse og løgn.
Karen Blixen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
775 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Vi arbejder med dialogbaseret undervisning, hvor eleverne opfordres til at sætte ord på deres læseoplevelse og forståelse.