Aabenraa Kommune - åben skole

Introduktion til golf og skolegolfturnering

Aabenraa Golfklub inviterer 5.-7. klasser i Aabenraa Kommune til skolegolfturnering. Første step er, at hele klassen bliver inviteret til en træningsdag i skoletiden i Aabenraa Golfklub. Skolegolfturneringen foregår i fritiden.

Til træningsdagen vil alle elever blive introduceret til det lange spil (fulde slag) på klubbens driving range. Efterfølgende vil der være undervisning i putting. 

Fokuspunkterne til træningerne er de grundliggende principper i golf, i både det lange spil og putting, som skal danne udgangspunkt for bevægelsen. Samtidig bliver eleverne undervist i de forskellige boldflugtlove for selv at få en forståelse af, hvilke parametre der påvirker bolden. 

Ved ankomst deles klassen i to grupper, hvor den ene gruppe går på driving rangen, den anden halvdel på putting greenen. På driving rangen introduceres til sigte (køllens og kroppens relation i forhold til hinanden), grip (hændernes placering og griptryk) og opstilling (kroppens vinkler i forhold til hinanden). Herefter får eleverne selv mulighed for at træne, hvor træneren vil følge op på de ovennævnte fokuspunkter.

På putting greenen vil der ligeledes være en introduktion til grip og opstilling. Herefter bliver eleverne introduceret til relevante øvelser for putting. I putting er fokuspunkterne følgende: Læse greens (hvordan er korrekturerne på linjen?), starte bolden på den ønskede linje og hastighed. 

Inspirationsmateriale til undervisning før og efter
Golf i skolen. Øvelser og ideer til golfundervisning i skolen, som bygger op til besøget. Udarbejdet af Dansk Golf Union:
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golf-i-skolen

Materialer
Klubben sørger for udstyr. Eleverne sørger for fornuftig påklædning afhængig af vejrudsigten den pågældende dag, da alt foregår udendørs.

Hvem gennemfører aktiviteten?
Pro-træner Ronni Christensen.

Tilmelding 
Løbende henvendelse til Ronni. Tilbuddet udbydes april-okt. 

Tilbud om efterfølgende træning
Efterfølgende får alle elever tilbuddet om yderligere en træning uden for skoletiden. Til denne træning gennemgås det lange spil samt de korte slag omkring greenen igen. Det tager ca. 1 time.

Af de elever, der tager imod tilbuddet om den ekstra træning, vælges der 4 elever, der skal repræsentere klassen i en 5-hullers turnering på den store bane. De 4 elever modtager yderligere en times undervisning uden for skoletiden. Derudover må de 4 elever også benytte klubbens træningsfaciliteter.

Afsluttende afholdes der en turnering på den store bane. Her vil medlemmer fra klubben være behjælpelige med gennemførelsen, hvor der skal spilles følgende huller: hul 10, 11, 12, 17 og 18.

Transportpulje
Folkeskoler i Aabenraa Kommune kan få tilskud til transporten til dette tilbud. Læs kriterierne, og hvordan du og skolen gør: 
http://sundskole2020.dk/aaben-skole-og-dynamoen/transportpulje-til-aaben-skole/ 

golf

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
56 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Idræt
Læringsmål:
Eleverne får kendskab til golfspillet og dets mange facetter.