Nordatlantens Brygge

Island i fakta og fiktion

Den islandske natur er meget anderledes end den danske. Den er fortryllende og barsk, og troen på trolde og andre væsner har en stærk og meningsfuld tilknytning til disse fascinerende omgivelser. Det er derfor heller ikke svært at finde belæg for den islandske folketro, lige såvel som at et afsæt i det Islandske landskab rummer en oplagt mulighed for en introduktion til relevante processer og begreber inden for det naturfaglige.

Med afsæt i troen på trolde, som har været til stede i Island siden de første bosættelser, er dette forløbs omdrejningspunkt at arbejde med forskelle og forbindelser mellem fakta og fiktion.
Forløbet forholder sig således til kompetenceområder på tværs af fagene natur/teknik og dansk med vægt på faglig læsning og skelnen i genretræk i fortællende og informerende tekster.

I forløbet kommer vi både omkring trolde i kunsten og fortællinger, så vi får greb om troldenes udseende og karaktertræk, og omkring troldenes tilstedeværelse i naturen gennem diverse klippe- og stenformationer udløst af landets dannelse af ild og is.
Heri indgår øvelser i at skelne mellem enkle faglitterære og skønlitterære tekster samt udformningen af små fiktive tekster knyttet til fantasifulde visualiseringer af islandske trolde.

Islands i fakta og fiktion
Island - landet af ild og is

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning, Natur/teknologi - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Natur/teknologi
Læringsmål:
-

Se alle tilbud fra: