Aabenraa Kommune - åben skole

Jagten på fortiden

Hvad gemmer der sig af fund fra fortiden på marken? Sønderjyllands Amatørarkæologer tilbyder at indgå i et forløb om arkæologi. Eleverne går med metaldetektor på en nærliggende mark og undersøger fortiden.

Forløb
Forløbet består af 3 moduler: før besøget, under besøget og efter besøget: 

  • Underviseren varetager modulerne "før besøget" og "efter besøget".
  • Sønderjyllands Amatørarkæologer varetager modulet "under besøget", hvor eleverne afsøger en mark med metaldetektor.

Herunder er der forslag til, hvordan underviseren kan strukturere indholdet:

Før besøget - Underviseren på skolen 
Forslag til indhold: Informationssøgning og forberedelse. Undersøg og find filmklip om, hvordan en arkæolog arbejder. Arbejd med de etiske regler og lovgivningen i forhold til danefæ. Se på nye og gamle kort og landskab over marken, hvor besøget skal foregå. Indgå aftale med lodsejer for det kommende besøg. Se, hvem der er lodsejer, via ejendomsdata på: www.ois.dk. Der er offentlig adgang til de kommunale arealer. Se de kommunale arealer på NetGIS, Aabenraa kommune. Vær obs på, at nogle kommunale arealer kan være lejet ud. Her kræver det en tilladelse fra lejer. Henvend dig til Aabenraa Kommune, Sekretariat og Grundsalg for at få oplyst lejer. Den lette løsning: Hvis I går på skolens sportsplads, eng- og græsarealer, så skal I ikke indhente tilladelser.

Under besøget - I marken med Sønderjyllands Amatørarkæologer eller på egen hånd
Eleverne vil bliver introduceret til, hvordan man håndterer en metaldetektor, og hvad den kan bruges til. De løser informative og forberedende opgaver, før de skal i marken. Herefter skal de selv ud at gå med metaldetektoren samt foretage opmålinger med GPS. For det meste kan eleverne få det, de finder med metaldetektor, med hjem til skolen. Sønderjyllands Amatørarkæologer vil kunne vurdere om genstandene kan være danefæ. Husk at dække hullerne til igen, når eleverne har gravet efter metalgenstande, så den tørv, som fjernes ved første spadestik lægges i til sidst. 

Efter besøget - Underviseren på skolen
Forslag til indhold: Registrering, forskning og formidling. Tingene undersøges i klassen: Hvad har I fundet? Hvornår er det fra? Hvad er det? Sæt jeres fundsteder ind på kortet, hvor I har gået, ud fra GPS-koordinaterne. Lav en udstilling af tingene.

Undervisningsmaterialer til forløbet

  • Introduktion: Præsentation af forløbet. Slideshow. Se vedhæftede pdf.
  • Undervisningsmateriale. Materialet omfatter et forløb som strækker sig over 6-10 lektioner. Undervisningsmaterialet er udviklet af Museum Sønderjylland. Se vedhæftet pdf.
     
  • Etiske regler for amatørarkæologer. Se vedhæftede pdf.
  • Udgivelse fra Nationalmuseet: Hvad er danefæ? Se vedhæftede pdf.
  • Nationalmuseets portal kan bruges til at søge historisk viden. Søg fx danefæ: http://NatMus.dk

Materialer i Grejbanken
Underviseren skal sørge for, at metaldetektorerne er til rådighed på den aftalte dag, hvor Sønderjyllands Amatørarkæologer kommer på besøg. I Grejbanken kan man låne et klassesæt af det nødvendige udstyr: detektorer, pinpointere og spader. Book også et klassesæt Garmin GPS'er i Grejbanken. Desuden kan man låne 2 kasser med genstande fundet med metaldetektor. Skolen skal afhente og aflevere detektorerne på Kelstrup Naturskole. Book i Grejbanken under Naturfag og friluftsliv: Metaldetektor
Sørg for at booke udstyret, samtidig med at du indgår aftale med Sønderjyllands Amatørarkæologer. Underviseren er velkommen til at låne detektorerne og gennemføre forløbet uden Sønderjyllands Amatørarkæologer.

Øvrige materialer
Underviseren skal sørge for små plasticposer og små sedler, så eleverne kan angive deres fund.

Hvor foregår det?
På en mark i nærheden af skolen. Husk, at I skal sørge for at indhente tilladelse fra lodsejeren. 

Tilmelding
Arne Hertz, Sønderjyllands Amatørarkæologer
Tlf 2334 3296
formand@sjaa.dk

Metaldetektor på Kassø
Kassø

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne lærer, hvad en metaldetektor er, og kender til dens brug.
Eleverne kender til lovgivningen omkring Danefæ og ved, hvor man må gå med metaldetektor.
Eleverne lærer at måle op med gps.
Eleverne får viden omkring arkæologi og lærer at læse et landskab.
Eleverne får kendskab til, hvordan genstande eroderer, forvitrer eller rådner op.