Skoletjenesten Kolding

Koldinghus gennem 750 år

En introduktion til Koldinghus

Hvorfor ligger der et slot i Kolding, og er det rigtigt, at der har boet konger og dronninger?
Vi tager på en tur rundt på det gamle slot og undersøger dets lange og spændende histo
rie. Vidste du for eksempel, at man kan se en del af slottets historie, hvis bare man har øjnene med sig? På turen kommer eleverne både til at lære noget om det ikoniske tårn og de uhyggelig brande, der har sat sit præg på slottet.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Koldinghus
Elever i gang med at undersøge Koldinghus fra gårdspladsen.
Foto

Eva Kristensen/

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om magtforhold og samfundstrukturer før og nu
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden
Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen
eleven har viden om begivenheders firudsætning, forløb og følger