Zoologisk Have

Komparativ anatomi

Under overskriften komparativ anatomi, skal eleverne, i grupper, dissekere hhv. pattedyr, fugle og insekter, med det formål at tilegne sig viden om høns, kakerlakkers og marsvin eller mus ydre såvel som indre anatomi og tilpasninger.

Dyrenes anatomi relateres til menneskets, og der lægges især vægt på lungekredsløbet, blodkredsløbet, fordøjelsessystemet samt forplantning. Inden dissektionen skal eleverne forholde sig til de dyreetiske overvejelser, der hænger sammen med en dissektion. Undervisningen afsluttes med en fælles fodring med de dissekerede dyr i et af Zoologisk Haves dyreanlæg.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget. Det vigtigt at klassen er forberedt på at de skal dissekere dyr.

Nøgleord 

Komparativ anatomi, fællestræk (hos pattedyr, fugle og insekter), ydre og indre anatomi, exoskelet/endoskelet, hjerte/lungekredsløb, forplantningssystem, mavetarmsystem, tilpasninger (ydre/indre).

 

Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

  • At eleverne deltager i diskussion og aktivt tager stilling til dyreetiske spørgsmål.
  • At eleverne gennem dissektion arbejder med komparativ anatomi og kan finde forskelle og ligheder hos hhv. Pattedyr, fugle og insekter.
  • At eleverne tilegner sig viden om de vigtigste organers udseende og funktionsmæssige forskelle hos hhv. pattedyr, fugle og insekter.

 

Faglige mål og fagligt indhold 

Faglige mål

  • anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
  • analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation

Kernestof

  • fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, muskler, arbejdsfysiologi, immunsystem, nervesystem, hormonel regulering og forplantning

Supplerende stof

  • bioetik
Komparativ anatomi
Komparativ anatomi
©

Zoologisk Have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
250 kr.
Yderligere priser:
Der betales desuden entré til Zoologisk Have
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Biologi, Samfundsfag

Se alle tilbud fra: