Christiansborg Slot

Kristus, kirke og kultur - troen i samfundet

Hvornår kom kristendommen til Danmark? Hvordan har religionen udviklet sig gennem 1000 år? Og hvilken betydning har den for danskerne i dag?

Med udgangspunkt i dronningens gobeliner arbejder eleverne med centrale begivenheder i kristendommens historie og opnår forståelse for centrale symboler og bibelske fortællinger. Emnet relateres undervejs til elevernes egen samtid og tydeliggør dermed samspillet mellem fortid og nutid. Forløbet består af forskellige sekvenser, der understøtter differentierede arbejdsformer, som bl.a. styrker elevernes kompetencer i at arbejde aktivt med historien, tage stilling og argumentere i en åben og inddragende dialog.
Dronningens gobeliner

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
700 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Forløbet giver eleverne kompetencer til at kunne redegøre for centrale kristne symboler og ritualer.

Forløbet giver eleverne indsigt i centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.

Forløbet giver eleverne kompetencer til at genkende centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk.