Kvindemuseet i Danmark

Krop

Hvorfor kan man ønske at ændre på sin krop?
Hvordan kan det være, at vi i dag er mere blufærdige, end vi var i 1970’erne?
Hvilken betydning har køn for påklædning, og hvorfor er det sådan?
Hvorfor har kropsidealerne ændret sig gennem tiden?
Hvad kan man gøre for at bryde med stereotype kropsidealer?

Forløbet "Krop" handler om normer, tabuer og idealer for kroppen i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv.

Normer kan være positive. Men normer kan også være begrænsende. Alt for mange unge har et anstrengt forhold til deres krop. Det hænger bl.a. sammen med nogle snævre forestillinger om, hvordan kroppen skal se ud og agere.

Gennem et kulturhistorisk og normkritisk blik på kroppen arbejder eleverne med emner, som rækker ind i deres livsverden. De samfundsmæssige normer, som de oplever på egen krop, sættes op mod kulturhistorien for på den måde at vise eleverne en kulturel forankring, men også historisk forandring. At de er historieskabte såvel som historieskabende – i de valg, de træffer.

I "Krop" vil eleverne opleve:

 • At vi ofte ikke lægger mærke til normer, idealer og tabuer for kroppen, men at de er med til at bestemme, hvordan vi skal se ud og opføre os.
 • At vi er historieskabte: nutidige normer for kroppen kan have rod i ældgamle forståelser af maskulinitet og femininitet.
 • At det kan være forbundet med stor skam at bryde med normer for køn og krop, men at der i kulturhistorien findes mange eksempler på mennesker, som trods dette alligevel har brudt dem.
 • At brud med normer for kroppen kan ændre ved vores køns- og kropsforståelse.
 • At vi er historieskabende: I de valg, vi træffer, er vi med til at fastholde eller bryde med stereotype forestillinger om køn og krop.

Forløbet "Krop" omhandler et kulturhistorisk og nutidigt perspektiv på følgende emner:

 • Kropsidealer
 • Kropsnormer for maskulinitet og femininitet
 • Tabuisering af kønsorganer
 • Normer for køn og beklædning
 • Transkønnethed
 • Normer for hår og hårfjerning
 • Normer for hud
 • Nøgenhed og blufærdighed
 • Tabuisering af kropsvæsker
 • Kropsaktivisme
 • Kroppen i det offentlige rum og på de sociale medier
 • Den pornografiske krop
kvindemuseet
"Krop" – seksualundervisning på Kvindemuseet.
Foto

Elisabeth Stryger

©

Kvindemuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Se alle tilbud fra: