GeoCenter Møns Klint

Krop og motion

Mærk istidens påvirkning af landskabet på egen krop, og få en forståelse for kroppens vigtigste funktioner og organer på en mountainbiketur i det meget kuperede terræn på Møns Klint.

Gennem et forløb med både teori og praksis søger vi at finde en forståelse for og erkendelse af de mekanismer i kroppen, der gør os i stand til at forcere de store fysiske udfordringer, vi møder på MTB i Klinteskoven.

Den voldsomme landskabsdannelse får eleverne at føle på egen krop, når de skal forcere det meget kuperede terræn på klinten. Respirationskredsløbet bliver sat på en hård prøve, og alle vil stifte bekendtskab med begreber som mælkesyre, øget pulsfrekvens og kropstemperatur undervejs på turen, hvor der i pauserne diskuteres de ændringer, vi oplever på vores krop.
Eleverne forsynes med pulsure, så vi undervejs kan følge med i kroppens reaktioner på de fysiske udfordringer.

I skolestuen gennemgår vi, på baggrund af praksis, begreber og funktioner, som eleverne stiftede bekendtskab med på cykelturen, såsom respirationscyklus, mælkesyreproduktion og åndedræts- og pulsfrekvens. Forløbet rundes af med en snak om kost, energiforsyning og forbrænding, som er en vigtig forudsætning for at kunne dyrke motion.

Krop og motion-forløb på mountainbike ved Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
180 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Biologi, Geografi, Idræt
Læringsmål:
BIOLOGI
Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning.
Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition.
Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem.
Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons.
Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår.
Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundheds-problemstillinger.
Eleven har viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelsesmetoder.
Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer.
Eleven har viden om biodiversitet.
Eleven har viden om naturforvaltning.
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.

GEOGRAFI
Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse.
Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling.
Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper.
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.

IDRÆT
Efter 7. klassetrin
Eleven kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser.
Eleven har viden om kroppens spænding, balance, holdning og form.
Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter.
Eleven har viden om fagord og begreber.
Eleven har viden om træningsprincipper.

Efter 9. klassetrin
Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse.
Eleven har viden om koncentration i relation til kropskontrol.

Se alle tilbud fra: