Kulturskolerne

Kulturpakke - Animation på iPad - Skole: 0.-4. klasse

I stop-motion-animationsværkstedet bliver eleverne præsenteret for en særlig dynamisk måde at skabe fortællinger på, som bevæger sig i krydsfeltet mellem det digitale og det analoge.

I stop-motion-animationsværkstedet skaber vi figurative eller nonfigurative billeder, som animeres til små billedfortællinger. Der leges med farver og geometriske former. 

Formål

Både den enkelte elevs kreativitet og fællesskabet styrkes i den legende og fokuserede proces. Børnene lærer både mediet at kende og opnår praktisk viden omkring opbygning af fortællinger.

Forløbet

Først taler vi om, hvad animation er, og hvordan vi kan skabe vores egen animationsfilm ud af geometriske figurer. Herefter skal grupperne selv i gang med at forberede deres egen film ved at skabe figurer og baggrunde.

Efter første pause, taler vi om stop om Stopmotion Studie app'en, som de forinden har downloadet på deres iPad, og så er det tid til at filme. 

Efter frokostpausen, optager grupperne lydsiden af deres film, og dagen slutter af med fælles filmpremiere.

I kulturpakken bruger vi Le Viseur til at skabe figurative eller nonfigurative billeder, som animeres til små billedfortællinger. Le Viseur er udviklet i 1993 af den schweiziske kunstner Gottfried Honegger.

Forberedelse

  • Download af Stopmotion Studio app på iPad
  • Opladning af iPads
  • Medbring 6-8 iPads (ca. 3-4 børn om én iPad)
  • Del børnene op i grupper af 3-4 børn, dog max. 7 grupper

Underviser

Camil Hesse fra Leg med Medier, www.facebook.com/legmedmedier
Læs mere om Le Viseur på: www.legmedmedier.dk

Hvor: Kulturskolerne, Musik 0
Varighed Én dag, kl. 9-13
Periode 2021: uge 43-44 og 2022: uge 2-3

Børn arbejder med animation på deres iPad

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Elevernes alsidige udvikling, Filmkundskab - Filmproduktion, Matematik - Geometri og måling, Medier - Medieproduktion
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Matematik, Medier
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsmål i faget billedkunst_

BØRNEHAVEKLASSEN

KREATIVE OG MUSISKE UDTRYKSFORMER

Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

BILLEDKUNST / KOMMUNIKATION

Færdighedsmål: Eleven kan anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk

Vidensmål: Eleven har viden om digitale medier

1.-2. KLASSE

BILLEDFREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

DIGITALE BILLEDER FASE 2

Færdighedsmål: Eleven kan bearbejde billeder digitalt

Vidensmål: Eleven har viden om digitale værktøjer til billedbehandling

3.-5. KLASSE

BILLEDFREMSTILLING

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Færdighedsmål: Eleven kan arbejde med levende billeder

Vidensmål: Eleven har viden om storyboard