Kulturskolerne

Kulturpakke - Den gode historie - Skole: 5.-7. klasse

I denne kulturpakke er du forfatter for en dag og skal skrive små fiktionstekster.

At være forfatter handler om at åbne øjne og ører for verden omkring sig. Det handler om at opdage historierne. Du kan skrive om det sørgelige, det farlige, det pinlige og det underlige. Det vigtigste er, at det du fortæller betyder noget for hovedpersonen.

Det slår gnister, når du slår to sten sammen. Sådan må det også gerne være med en historie. Hvis alt er lykkeligt, er der ingen fortælling. Historier handler om det svære, om konflikt. Det findes alle vegne. I skolegården, i toget eller på stranden. Mellem søstre, på fodboldholdet eller i det virtuelle rum. Hvad nu, hvis det for eksempel viser sig, at din cyberven slet ikke er den, du tror?

Forfatteren Ida-Marie Rendtorff præsenterer sine bøger og fortæller om historien bag historierne, om sin arbejdsdag og om at lave research.

Afsættet kan være en titel, en genstand, et billede, en avisoverskrift. Selvom en idé udspringer af den virkelige verden, kan historien sagtens ende som fantasy, sci-fi eller gys. Øvelserne skærper elevernes bevidsthed om fortælletekniske virkemidler; noget, de vil kunne overføre på den generelle undervisning i dansk.

Formål

  • Eleverne skal få lyst til at forholde sig til verden omkring sig gennem at læse og skrive.
  • Eleverne får åbnet for deres fantasi og sat ord på tanker og forestillinger om den verden, de lever i.
  • Eleverne skal opnå udtryks- og læseglæde, øge evnen til indlevelse og få indsigt i litteratur og anden fiktion.

Forberedelse

  • Eleverne skal læse en roman af forfatteren.
  • Se hjemmesiden www.ida-marierendtorff.dk. Her ligger bl.a. undervisningsmateriale til "Lige nu er allerede i morgen".
  • Eleverne må meget gerne forberede spørgsmål til forfatteren.
  • Medbring computer på selve dagen

Underviser

Ida-Marie Rendtorff, forfatter, www.ida-marierendtorff.dk

Hvor: Kulturskolerne, Musik 0
Varighed: Én dag, kl. 9-13.30
Periode: 2020: uge 37 og 38 og 2021: uge 14 

Ida-Marie Rendtorff

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
950 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Nordisk sprog, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget dansk.

5.-6. klasse

FREMSTILLING FASE 1

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Færdighedsmål: Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster.

Vidensmål: Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer.

7.-9. klasse

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Færdighedsmål: Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster.

Vidensmål: Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer.