Kulturskolerne

Kulturpakke – Sille og Palles børnejazz – dagtilbud: 0-6 år

I Sille og Palles kulturpakke medvirker de helt unge verdensborgere i en spillevende børnekoncert med kendte klassikere og musik, der opstår undervejs. Kulturpakken foregår hos jer, så alle dagtilbuddets børn kan være med.

Sille og Palle er for både vuggestuebørn og for børnehavebørn, men det er en fordel, hvis børnene, der deltager, har nogenlunde samme alder. For at kunne bestille kulturpakken, skal I kunne samle 25 børn og have et rum, der er stort nok til, at alle børnene kan danse med.

Formål

At give børnene en varm, kærlig og livgivende musikalsk oplevelse, der åbner op for dans, glæde og samvær og samtidig styrker børnenes motorik, koncentrationsevne og fællesskabsfølelse.

Det kan I gøre inden besøget

I kan møde Sille og Palle på deres YouTube-kanal og allerede lære tekst og fagter til hoppe/klappe/hinke-sangen.

Det kan I gøre efter besøget

Gentag hoppe/klappe/hinke-sangen med fagter, og lyt til mere musik af Sille og Palle på
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZ2n6M7gcs9FjufOOPDzW9Q
Spotify: https://open.spotify.com/artist/52e2UJa6N3PmVF6R1AlD56?si=mr6Po8KySiqRV…

Undervisere 

Sille Grønberg, musiker, og Palle Windfeldt, musiker. www.humanmusic.dk

Hvor: I jeres egne lokaler
Alder: 0-6 år
Antal børn: Minimum 25

Varighed Én dag, ca. 45 minutter, fra kl. 10.00
Periode 2020: uge 44 og 2021: uge 16

Sille og Palle

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
900 kr.
Max deltagere:
70 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
Nul, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse pædagogiske mål i den pædagogiske læreplan:

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
Børnene oplever deltagelse og medindflydelse

Børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder og får tillid til egne potentialer

Børnene oplever samspil og tilknytning til det pædagogiske personale

KOMMUNIKATION OG SPROG
Forløbet understøtter, at børnene opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i sociale fællesskaber

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE
Børnene udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på

Børnene oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Børnene får en kulturel oplevelse, hvor de som både som tilskuere og aktive deltagere bliver stimuleret i forhold til deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed