Kulturskolerne

Kulturpakker – Skoler - Info

Kulturpakkerne er Kulturskolernes tilbud om kreative og kunstneriske forløb til skolerne i Gentofte Kommune. Kernen i vores Kulturpakker er kvaliteten i de kunstneriske og kulturelle oplevelser.

Kunst- og kulturtilbud spiller en vigtig rolle i den varierede skoledag, som vi har stort fokus på i Gentofte. I den åbne skole foregår læring på mange måder og gennem alle sanser. Igennem kunsten stimuleres mange forskellige læringspotentialer, og gennem kreativiteten og fantasien aktiveres hjernen, så nye forbindelser opstår.

I Kulturpakkerne er man altid sikret involverende møder med kunstnere og formidlere med høj faglighed og kvalitet. Kulturpakkerne er udviklet i samarbejde mellem Kulturskolerne, skolerne og lokale kulturinstitutioner. Her kan man møde både de klassiske kunstarter som teater, musik, billedkunst, litteratur og dans, men man har også mulighed for at stifte bekendtskab med lokal kulturarv, naturfag på nye måder, nye digitale teknologier og designprocesser.

Hvis du vil vide mere om tankerne bag Kulturpakkerne, kan du læse mere her: https://www.kulturskolerne.dk/kulturpakker/  

Se den samlede oversigt over kulturpakker her. 

Kulturpakker

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
0 kr.
Yderligere priser:
Priserne varierer ml. 600 kr, -1500 kr.. Læs mere under de enkelte kulturpakker.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Medier - Medieproduktion, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Idræt, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Matematik, Medier, Musik, Natur/teknologi, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Se under de forskellige kulturpakker i brochuren.