Aaben Dans

LAD KROPPEN SKABE HISTORIER OG BILLEDER. Dans i skolen for 2.-3. årgang

Det er fantastisk selv at skabe. Og børn gør det hele tiden. Deres bevægelige kroppe og fortællelystne hoveder sprudler af fantasi og lyst til at dele. Vi går på opdagelse i deres historier, billeder og stemninger, prøver at være mystiske fantasivæsner og leger med kroppens egne sjove ideer. Eleverne sætter arme og ben på tanker, lægger krop til en masse slags bevægelser og lader hovedet vælge de bedste.

I danseforløbet træner børnene deres kreativitet, når de skaber noget fra bunden. Det kræver, at de arbejder tæt sammen, når de samler alle delene til fortællinger, som de viser for hinanden. Og så er det sjovt at høre, hvad de andre ser og synes om det, man har lavet.

Eleverne arbejder i dybden med nedenstående tre dimensioner under i DE 7 K'ER, som er et redskab, Aaben Dans har udviklet til at tydeliggøre indholdet af dansearbejdet.

KREATIVITET: At skabe, at improvisere, at vælge, at beslutte, at tage ansvar, at finde løsninger, at bruge sin fantasi og forestillingsevne, at opfinde, at efterligne, at udfordre sig selv og andre, at insistere. FORMÅL: At tage ansvar til at udvikle og kombinere ideer og viden og omsætte dem til praksis – for at give lyst og selvtillid til at arbejde med muligheder og løsninger og opleve tilfredsstillelsen ved at have ejerskab.

KOMMUNIKATION: At performe, at stå frem, at vise frem, at have nærvær, at gøre sig umage. Bevidsthed om: udstråling, attitude, iscenesættelse, billeder, historie, æstetik, parathed, publikum.
FORMÅL: Med krop og sprog at udtrykke og visualisere egne ideer og at forstå andres – for at beskrive og for at integrere og udvikle forholdet mellem sprog og krop

KOLLABORATION: Grupper og roller, at samtænke, at medvirke, at give bud på noget, at lege, at hjælpe, at overdrage, at identificere sig med, at passe sammen, at tage ansvar.
FORMÅL: At skabe i forskellige grupper på tværs af køn og vante opdelinger – for at understøtte social trivsel, ansvar og værdi i fælles engagement, deling og aktiv deltagelse.

TEGN PÅ LÆRING
KREATIVITET: Engagerer sig i løsningen af opgaver.
KOLLABORATION: Samarbejder på tværs af vante grupper, tager ansvar i medbestemmelse og konsekvenser.
KOMMUNIKATION: Navngiver, beskriver og diskuterer dansearbejdet.

AABEN DANS' UNDERVISNING
Egnsteatret Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

Læs mere: https://abendans.dk/lad-kroppen-skabe-historier-og-billeder/

Kreativitet:At skabe, at improvisere, at vælge, at beslutte, at tage ansvar, at finde løsninger, at bruge sin fantasi og forestillingsevne, at opfinde, at efterligne, at udfordre sig selv og andre, at insistere. Illustration af Annabir.dk
Foto

Annabir.dk

©

Aabendans.dk

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
4400 kr.
Yderligere priser:
Et forløb på 4 dage à 2 timer i løbet af en uge koster 4.400 kr. pr. klasse.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fremstilling, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Idræt, Musik
Læringsmål:
Eleverne arbejder i dybden med nedenstående tre dimensioner under i DE 7 K'ER, som er et redskab, Aaben Dans har udviklet til at tydeliggøre indholdet af dansearbejdet.

KREATIVITET: At skabe, at improvisere, at vælge, at beslutte, at tage ansvar, at finde løsninger, at bruge sin fantasi og forestillingsevne, at opfinde, at efterligne, at udfordre sig selv og andre, at insistere.
FORMÅL: At tage ansvar til at udvikle og kombinere ideer og viden og omsætte dem til praksis – for at give lyst og selvtillid til at arbejde med muligheder og løsninger og opleve tilfredsstillelsen ved at have ejerskab.

KOMMUNIKATION: At performe, at stå frem, at vise frem, at have nærvær, at gøre sig umage. Bevidsthed om: udstråling, attitude, iscenesættelse, billeder, historie, æstetik. parathed, publikum.
FORMÅL: Med krop og sprog at udtrykke og visualisere egne ideer og at forstå andres – for at beskrive og for at integrere og udvikle forholdet mellem sprog og krop

KOLLABORATION: Grupper og roller, at samtænke, at medvirke, at give bud på noget, at lege, at hjælpe, at overdrage, at identificere sig med, at passe sammen, at tage ansvar.
FORMÅL: At skabe i forskellige grupper på tværs af køn og vante opdelinger – for at understøtte social trivsel, ansvar og værdi i fælles engagement, deling og aktiv deltagelse.

TEGN PÅ LÆRING
KREATIVITET: Engagerer sig i løsningen af opgaver.
KOLLABORATION: Samarbejder på tværs af vante grupper, tager ansvar i medbestemmelse og konsekvenser.
KOMMUNIKATION: Navngiver, beskriver og diskuterer dansearbejdet.

Se alle tilbud fra: