REFA

Læringsforløb for 9. klasse Dannelsesrygsækken

Læringsforløbet for 9. klasse Dannelsesrygsækken, handler om, hvordan REFA producerer energi og håndterer affald som ressourcer – og hvordan vi som samfund skal forholde os til eget forbrug, CO2-aftryk og bæredygtighed.

I det sidste års tid har vi haft travlt. Vi har bygget og skabt et helt nyt formidlingsrum på Energivej 4 i Nykøbing Falster. Rummet indeholder mange perspektiver på affald, og er indrettet med aktiviteter, som kræver deltagende elever og lærere. Vi tror nemlig på, at aktiv deltagelse skaber øget bevidsthed og dermed kortere vej til handling ude verden.

Dannelsesrygsækkens indhold

Besøget foregår på REFA, Energivej 4 i Nykøbing Falster:

1. En kort intro om REFA og affaldskraftvarmeværket

2. Rundvisning på affaldskraftvarmeværket

3. Aktiviteter i REFA Academy – vores nye formidlingscenter

4. Kort opsamling

 

Forløbet varer ca. 3 timer med en mindre pause efter rundvisningen på affaldskraftvarmeværket. Her får eleverne juice og vand, og de er velkomne til at tage en lille snack med.

 

Før besøget

Det er en fordel, at eleverne har stiftet bekendtskab med begreberne energiformer, energiproduktion, affaldshierakiet, cirkulær økonomi, CO2-aftryk og bæredygtighed.

 

Under besøget

Eleverne får viden om:

  • Hvordan REFA producerer energi og hvilken slags energiformer, der produceres
  • REFAs udvalgte verdensmål
  • Hvorfor affald skal ses som en ressource, og hvordan vi kategoriserer affald lige nu
  • Affaldsortering, og hvad det betyder for miljøet både at genanvende og genbruge affald
  • Hvordan vi i fremtiden skal tænke affald, både i den private økonomi og i samfundets økonomi

Eleverne vil desuden skulle reflektere over, forestille sig og tegne en 100% bæredygtig fremtid.

 

Efter besøget

Opgaverne i REFA Academy løses på papir og er dermed et materiale, som kan bruges til opfølgning på forløbet og som supplerende materiale til folkeskolens afgangsprøver i naturfagene samt samfundsfag.

 

Du kan finde læringsforløb for andre klassetrin på REFAs hjemmeside.

Affaldssiloen med restaffald fra Lolland og Guldborgsund kommuner

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Geografi, Natur/teknologi
Læringsmål:
-

Se alle tilbud fra: