Balletforening Danmark

Legende Let Ballet - BALLETLEG i daginstitutionen

Kunst, bevægelse, sanser og følelser - æstetiske læreprocesser i børnehøjde. Luk op for et kunstunivers, der inspirerer til bevægelse og medskabelse i daginstitutionen. Med balletleg giver I jeres børn mulighed for at træde ind i kunstens verden med de motoriske grundsanser som afsæt til mestring og nye kompetencer.

Tema - vælg jeres legeunivers:

Hvad vil I ballet-lege? Skal det være en historie, en begivenhed, en fantasileg, et eventyr? Kun fantasien sætter grænser.

Vi leverer musik, instruktionsvideoer, rekvisitter/kostumer samt naturligvis balletunderviser til forløbet.

Udvidet indhold: Vælg om I vil inkludere andre kunstretninger i forløbet ud over ballet (fx billedkunst, skuespil, sang, levende musik). Vi sørger for at inkorporere det udvidede indhold i projektforløbet og tage kontakt til relevante kunstnere/formidlere, hvis det ønskes.

Projektforløb:

Vi planlægger forløbet sammen med daginstitutionen. Forløbet kan helt skræddersys efter institutionens ønsker i forhold til omfang og indhold eller der kan vælges mellem tre basisforløb:

 • Grundforløb (GRATIS): formøde - workshop - evalueringsmøde
 • Udvidet forløb UDEN afslutningsevent: formøde - workshop 1 - workshop 2 - workshop 3 - evalueringsmøde
 • Udvidet forløb MED afslutningsevent: formøde - workshop 1 - workshop 2 - workshop 3 - afslutningsevent - evalueringsmøde

Vi udarbejder en projektbeskrivelse og tidsplan sammen med daginstitutionen, herunder aftaler vi tilgang til:

 • Logbogsføring inkl. erfaringsopsamling
 • Dokumentation (samlet)
 • Realisering af udbytte (så vi sikrer, at daginstitutionen får opfyldt læringsmålsætningen)

EKSEMPEL på Balletlegs-forløbet Dans et eventyr med temaet "Tommelise" (GRATIS)

På formøde i institutionen aftales:

 • hvilken billedbog, der skal bruges (skaffes evt. af det lokale bibliotek i flere eksemplarer, så pædagogerne har rig mulighed for at gennemgå historien med børnene inden selve workshoppen.)
 • Hvilke yderligere materialer/rekvisitter skal anskaffes, herunder videoer/papkort med grundtrin, grundtrins-skema og inspirationsbilleder fra bogen i storformat til ophængning
 • Tidsplan, praktiske foranstaltninger og opgavefordeling ift. dokumentation og logbogsføring

2-timers workshop, maks. 22 børn og pædagogisk personale:

 1. Opvarmning, hvor vi kommer igennem alle figurerne i Tommelise
 2. Dans 1: Tommelise & den lille prins (vi øver udvalgte pige- og drenge-grundtrin)
 3. Dans 2: Skrubtudser (vi øver udvalgte drenge-grundtrin)
 4. Dans 3: Sommerfugle (vi øver udvalgte pige-grundtrin)
 5. Dans 4: Kreativ balletleg (børnene skaber deres egen dans ud fra grundtrin, lyst og fantasi med hjælp/inspiration fra underviser)
 6. Nedvarmning - ro i kroppen og eftertanke

Afsluttes med evalueringsmøde, hvor plan for implementering af daginstitutionens fremtidige brug af rammelegen "Tommelise" udarbejdes, herunder indhold til ekstra danse og tilgang til realisering af udbytte. Evt. yderligere hjælp kan aftales efter behov.

Balletleg i daginstitutionen med balletunderviser
Balletleg i daginstitutionen med balletunderviser

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Udgifter til udstyr og materialer.
Max deltagere:
22 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5
Læreplanstemaer:
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
Ballet er et akademisk bevægelsesfag, og vi kan derfor bryde indholdet ned i de mindste byggeklodser, som igen kan sættes sammen på nye måder – alt efter hvilket behov daginstitutionen har. Ud fra behovet hjælper vi daginstitutionen med at formulere en læringsmålsætning for projektet. Se eksempler nedenfor. Uanset behov vil tilgangen til realisering af udbytte være en æstetisk læreproces med fokus på motivation til bevægelse, affektive processer, kropslig dannelse samt kreativ samskabelse.

I balletleg tager vi udgangspunkt i ballettens 5 basisgrundtrin under præmissen: Det er umuligt at fejle. Balletleg er derfor for alle – både børn og voksne – uden nogen som helst forudsætninger eller kendskab til ballet. Alle kan være med og få indsigt i ballettens tilgang til krop og bevægelse.

EKSEMPEL 1 (med fokus på motorik):
Et behov kunne være at indarbejde flere krydsbevægelser i børnenes hverdag. Læringsmålet kunne lyde: At give pædagogerne et praktisk redskab til at øge antallet af børnenes kryds-bevægelser i hverdagen.

EKSEMPEL 2 (med fokus på æstetik):
Et andet behov kunne være at øve børnene i at udtrykke følelser og fortælle med kroppen. Læringsmålet kunne lyde: At tilvejebringe et legeunivers, der træner børnenes kropssprog, ordløse kommunikation og kropslige udtryk for følelser.

Se alle tilbud fra: