Museet Sønderskov

Livet i renæssancen

Hvordan var livet i renæssancen? Bliv klogere på Museet på Sønderskov.

Med udgangspunkt i herregården Sønderskov og ejeren Thomas Juel fortælles om livet i renæssancen. Eleverne vil høre om hierarkiet i samfundet, og hvordan troen var en vigtig del af dagligdagen. Vi kommer ind på emner som magt og ære, overtro og krig. Herefter kav i arbejde med én aktivitet.

Vælg en aktivitet:

Fantastiske Fortællinger

Referat af dagen

Skriveværksted

På Opdagelse på Museet 1

Se mere her

Se beskrivelser af aktiviteter her

Livet i renaessancen
Livet i renæssancen
Foto

Nick Schaadt

©

Nick Schaadt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Dansk - Tale, Dansk - Lytning, Dansk - Kommunikation
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Kristendomskundskab, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv, familie og fællesskaber, levevilkår og –betingelser, Reformationen, det lokale, regionale og globale, Christian 4., Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden, Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer, kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer, eleven kan give og modtage respons, kan fremlægge sit produkt for andre.

Se alle tilbud fra: