Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Løb gennem Danmarks kirkehistorie

Projektet med inspiration i app'en "Woop" (https://www.emu.dk/modul/woop-en-jagt-med-mobil) omhandler udvalgte nedslag i Danmarks kirkehistorie. Disse nedslag udmønter sig bl.a. i et løb med poster og elevopgaver.

I materialet arbejder eleverne med disse udvalgte nedslag i kirkehistorien. Det er historiske begivenheder og figurer såsom:

  • Kristendommens komme til Danmark med Harald Blåtand og Ansgar som nøglefigurer
  • Korstogene
  • Klosterbevægelsen
  • Den danske reformation med Hans Tausen som nøglefigur
  • Hekseafbrænding
  • Pietismen og oplysningstiden
  • Kirken i Danmark i dag

Eleverne vil komme til at arbejde med forskellige udtryksformer: apps, film, billeder, skuespil, litteratur og musik. Som afslutning skal eleverne på et løb, hvor skoletjenesten har lavet de spørgsmål, der skal sættes ind på hver post i førnævnte app.

Materialerne til udskolingen bestilles på bestillingssiden på www.vibsko.dk – materialet findes både fysisk og digitalt.

Praktisk info

Læreren skal selv lave løbet for eleverne ved brug af Woop-appen. Det beskrives hvordan i lærervejledningen. Spørgsmål og opgaver til posterne er ligeledes i lærervejledningen.

Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Foto

Charlotte Toft Hansen

©

Vibsko

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Historie, Kristendomskundskab, Musik
Læringsmål:
Se mere om Fælles Mål under materialet på www.vibsko.dk