Den Gamle By

Mad på bordet - korn

Formålet med undervisningsforløbet er at gøre eleverne bevidste om, hvordan korn som
fødevare har påvirket samfundets udvikling.
Der fokuseres på kornet som basisfødevare, og på hvordan man bagte det daglige brød i 1800-
tallet. Eleverne bliver opmærksomme på ligheder og forskelle mellem brødbagning i dag og i
1800-tallet. Undervisningsforløbet indebærer såvel praktisk som teoretisk læring.

Vi bager brød efter en historisk opskrift, og eleverne lærer om melets vej fra korn til brød. Eleverne maler selv det mel på håndkværne, som bruges i forløbet.

Baggrundsmateriale til læreren om brødets kulturhistorie, der indeholder efterbehandling og opskrifter.

broed
Mad på bordet - korn
Foto

Kommunikation

©

Den Gamle By

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
1200 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Madkundskab - Måltid og madkultur
Fag:
Historie, Madkundskab
Læringsmål:
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid
til eget liv.
Eleven kan sammenligne
væsentlige træk ved
historiske perioder

Eleven kan fortælle om,
hvordan mennesker er
påvirket af og bruger historie.
Eleven kan forklare samspil
mellem fortid, nutid og
fremtid.
Følgende færdigheds- og vidensmål vil være relevante at arbejde med i forbindelse med
forløbet ”Mad på bordet – korn”:

Kronologi og sammenhæng, Livsgrundlag og produktion
Historiebrug Historiske scenarier
Historisk bevidsthed

Se alle tilbud fra: