Universe

Mærk matematikken

Kan man lave matematik med kroppen? Ja, selvfølgelig kan man det!

Mærk Matematikken er et stjerneløb, hvor eleverne er på en undersøgende og eksperimenterende opdagelse i parken. Matematikken udforskes med både hoved og krop. Vi skal bl.a. finde højden på Blå Kube, finde omkredsen på parkens store hamsterhjul, give ordrer ved gravemaskinerne og meget mere. Alt sammen kun ved hjælp af krop, hoved og simple formler.

Tilgangen er legende og involverende, og der lægges vægt på elevernes egen aktivitet og opfindsomhed. Parkens unikke design gør det muligt at arbejde med anvendt matematik på en inspirerende og nærværende måde. Vi åbner op for mange forskellige løsningsmetoder. Her findes ingen rigtige eller forkerte svar.

Vi anbefaler, at man forud for besøget har inddelt klassen i hold af 3 til 4 elever efter matematisk fagligt niveau, da det er vores oplevelse, at dette giver et højere samlet udbytte af forløbet.

Kan bookes tirsdag til torsdag

Mærk matematikken-universe-undervisningsforløb
Samarbejde på tværs af matematikken
Foto

Universe

©

Universe

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
2800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Matematik - Matematiske kompetencer, Matematik - Tal og algebra, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Matematik, Natur/teknologi
Læringsmål:
Universe mål:
At eleverne får erfaring med at arbejde problemorienteret, indenfor løsning af matematisk-praktiske spørgsmål

At eleverne får indsigt i matematikkens anvendelse til at beskrive objekter og fænomener i dagligdagen

At eleverne får brugt og talt en masse matematik

Vidensmål:
Eleven kan opdage systemer i figurer- og talmønstre.

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser.

Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik.

Se alle tilbud fra: