Middelfart Museum

Middelfart Museum

Middelfart Museum beskæftiger sig med nyere historie (fra 1500-tallet) i Middelfart Kommune.

 

Museet har flere afdelinger:

Museet imødekommer gerne skolernes ønsker om museumsbesøg mht. indhold og form således at dette tilpasses undervisningen bedst muligt.

På undervisningssiden om psykiatrihistorie og ved skolebesøg i udstillingen på Psykiatrisk Samling vægter vi at diskutere forskellige tiders opfattelser og behandling af psykisk sygdom – og at diskutere de tabuer, der knytter sig til dette.

 

Middelfart Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Ønsker I en rundvisning koster det kr. 200,- (max 25 personer pr gruppe).
Max deltagere:
0 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
At give eleverne indsigt i lokale samfundforhold gennem historien

Se alle tilbud fra: