Aabenraa Kommune - åben skole

Mig som digital borger

Få besøg af en medarbejder fra Borgerservice Aabenraa, der vil introducere eleverne til NemID og digital postkasse.
Varighed 1 ½ time, hvorefter klassen selv kan fordybe sig i vedhæftede undervisningsmateriale.

Besøg fra Borgerservice Aabenraa
- Fælles oplæg om at blive digital borger med NemID og digital post.
- Selvstændigt arbejde i klasserne (uddelt materiale)
- Fælles opsamling/kahoot

Undervisningsmateriale
https://digitalabc.dk/#/undervisningsmateriale

Hvem kan benytte tilbuddet?
7., 8. og 9. klassetrin

Hvor foregår det?
Ude på den enkelte skole. Aftal tidspunkt med Yvonne Callesen.

Kontakt og hør nærmere
Michele Katsch Thomsen, Borgerservice, Aabenraa Kommune
mtt@aabenraa.dk

Borgerservice Aabenraa

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
60 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation
Fag:
Dansk
Læringsmål:
IT og kommunikation:

Eleverne opnår kendskab til og viden om digital selvbetjening, bl.a. NemID og Digital Post.

Eleverne får viden om, at digitale kanaler er den fremtidige kommunikationsform med det offentlige.

Eleverne reflekterer over egne eller andres behov for kontakt med det offentlige.