Moesgård Museum

Mød Mennesket

Det er kun i de sidste cirka 10.000 år, at vi ikke har levet side om side med andre menneskearter. Derfor er alle menneskearterne på trappen del af den samme familie. Vi er alle sammen i familie, og vi er alle sammen aber. Gennem mere end tre millioner år har menneskearterne udviklet sig i mange forskellige retninger. Men ens for vores forfædre på trappen er, at de begynder at gå på to ben, lærer at bruge redskaber, at betvinge ilden, og for vores art Homo Sapiens' vedkommende: at bruge sprog og fortællinger til at opbygge kulturer.

Vi tager udgangspunkt i elevernes egne observationer af hver enkelt mennesketype. Hvorfor er Lucys lilletå så lille? Hvorfor har Homo Egaster så lange ben? Og hvorfor har Homo Sapiens malet sine ben med striber på? Alle observationer er relevante, og med dem kan eleverne selv komme frem til vigtige konklusioner om menneskets evolution.

Der er mulighed for at tilkøbe aktiviteten iagttagelsestegning, en metode, som bruges til at fokusere på detaljer om biologi og kultur. Vi benytter en vekselvirkning mellem praktisk arbejde og faglige input fra formidleren. Her fokuseres på detaljer, som forbinder os direkte med fortidens menneske eller adskiller os fra dem, og det er en metode, der skaber god mulighed for dialog.

Mød Mennesket
Mød Mennesket
Foto

Fotolab Moesgaard Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
900 kr.
Yderligere priser:
1,5 time 1.100 kr., 2 timer 1.350 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Biologi, Historie, Naturgeografi
Læringsmål:
Forløbet fokuserer på, hvorfor mennesket Homo Sapiens er den eneste menneskeart på jorden i dag. Via dialog skal I, sammen med en af museets formidlere, udforske menneskets evolution med jeres egne øjne. Der vil blive observeret forskelle og ligheder imellem de forskellige mennesketyper - vores egen inkluderet. Ingen observation er for lille. Fx kan lilletåens proportionelle formindskning igennem årene fortælle os meget om vores evolution. Med udgangspunkt i elevernes egne observationer kan vi således udfolde menneskets evolution, og måske også gisne om vores fremtidige udvikling?

Se alle tilbud fra: