Tønder Kommune

Musikklasser og skoleorkester

Prøv kræfter med klassiske instrumenter. Alle Tønders folkeskolers 3. klasser får et 16 ugers undervisningsforløb med 2 x 8 uger på to forskellige klassiske instrumenter. Underviserne er professionelle musikere fra Tønder Kulturskole. Efter forløbet kan eleverne vælge at være med i Tønder Skoleorkester, der er et flerårigt forløb under OrkesterMester. Kulturskolen kontakter skolerne i juni omkring skemalægning af timerne.

3. klasser. Obligatorisk for klasserne i folkeskolen.

Gratis.

Musikklasser spiller trompet med Tønder Kulturskole
Foto

Tønder Kulturskole

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3.
Kompetenceområde:
Musik - Musikudøvelse
Fag:
Musik
Læringsmål:
Musikalsk skaben og Musikforståelse. Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter. Eleven kan lytte opmærksomt og udtrykke sig varieret om musik.
Eleven har viden om rytmiske og melodiske figurer.
Eleven kan genkende klangen af og navngive klassiske instrumenter.
Eleven har viden om klassiske instrumenter.
Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer.
Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb efter gehør og med støtte af notation.
Eleven har viden om enkel notation og gehør.
Eleven har viden om notation og gehør.

Se alle tilbud fra: